Доступні курси

Культура політичної мови - Козловська - 17_02_2024

Навчальна дисципліна «Культура політичної мови» акценту...
Курс

Мова ділової комунікації - Козловська - 22102023

Мета вивчення дисципліни ⎯ удосконалити рівень мовної компетенції з...
Курс

Мовна культура сучасної бізнес-комунікації - Лісняк - IESU26008U

Мета дисципліни – забезпечити засвоєння теоретичних знан...
Курс

Українська мова як іноземна - Подгурська, Чезганов - IESU13014U

Мета курсу – формуватння лінгвістичної та комунікативної комп...
Курс

Українська мова як іноземна - Подгурська - IESU13014U

Мета курсу – формування лінгвістичної та комунікативної компе...
Курс

Друга іноземна мова (польська) - Бондарчук - IESU26009P

Дисципліна “Польська мова” як дистанційний курс зорієнт...
Курс

Польська мова - Бондарчук - IESU26009P

Дисципліна “Польська мова” як дистанційний курс зорієнт...
Курс